Rubriky  Výrobky

Co vše zahrnuje u stavby kontrolní činnost

Všichni víme, že stavba jakéhokoliv objektu není nic jednoduchého. Je potřeba dodržet velkou spoustu nejrůznějších norem a postupů. Proto je samozřejmě také nutné zajistit, aby byly skutečně dodržovány. Pokud by tomu tak nebylo, představovalo by to skutečně velké bezpečnostní riziko. Přesto se i tak najdou lidé, kteří tato pravidla buď neznají, nebo je zkrátka v rámci ušetření nákladů či námahy ignorují. To se nejčastěji týká laiků, kteří si vše staví sami. Proto není divu, že je potřeba, aby bylo zkontrolováno, že bylo skutečně vše dodrženo.

stavba domu je náročná

Tuto kontrolní činnost https://provodu.cz/kontrolni-cinnost/ mají na starosti nezávislé orgány. Právě ony rozhodují o tom, zda bude stavba povolena k užívání, v procesu zvaném kolaudace. Avšak pravdou je, že mohou zasáhnout i v průběhu výstavby, pokud k tomu dostanou podnět.

Možná se může zdát, že jsou jejich pravomoci poněkud přehnané. Nesmíme však zapomínat, že tu jde nejen o majetek, ale také o ochranu zdraví a dokonce i života. A rozhodně není ideální, pokud člověk vystaví sebe i své blízké nebezpečí jen proto, že opomenul nějakou drobnost nebo použil nevhodný materiál.

dodržení správných postupů je důležité

Právě toho se tyto kontroly týkají nejčastěji, neboť jde o nejobvyklejší prohřešek. V rámci šetření totiž stavitel mnohdy použije levnější materiál nevalné kvality, který rozhodně nesplňuje bezpečnostní předpisy. Jistě, může nějakou dobu vydržet, avšak riziko je zde příliš velké.

Dále jde také o elektroinstalace a vodovodní a kanalizační síť. Zde je potřeba se podívat, zda někde není nějaké slabé místo. Zda je elektrické vedení všude dostatečně zaizolováno a trubky skutečně těsní. Přeci jen, právě únik vody či vadná elektroinstalace bývají nejčastějšími problémy, se kterými se majitelé domů setkávají.

I když se nám to tedy nemusí líbit, rozhodně se vyplatí, když bude vše přesně podle pravidel. Ta se nám sice mohou někdy zdát nesmyslná, ale věřte, že mají svůj účel. A tím je především ochrana našich životů.