Rubriky  Hobby

Naše hobby jsou velmi důležité k životu


Mít koníÄek je velmi důležité, protože ÄlovÄ›k se potom nenudí a nevymýšlí blbosti. Mít hobby je podle mÄ› nejlepší způsob, jak zapomenout na naÅ¡e starosti. NaÅ¡e hobby nás dovedu dokonce i k nÄ›jakému pohybu, jelikož v dneÅ¡ní dobÄ› vÅ¡ichni jenom sedí u televize nebo u poÄítaÄe a nikam ven nejdou. VaÅ¡e hobby může být různorodé. AÅ¥ už se jedná o hraní na kytaru nebo jiný hudební nástroj až po zahradniÄení na zahrádce. VÅ¡echny zájmy, co máme mají nÄ›co do sebe. Je jasné, že každého zajímá nÄ›co jiného a nemůžeme nutit nÄ›koho, aby dÄ›lal nÄ›co, co ho nezajímá. VÄ›dÄ›li jste, že vlastnÄ› jeÅ¡tÄ› polovina ÄŒechů ani neví co je zajímá? Polovina naÅ¡eho národa neví, co by chtÄ›li v budoucnu dÄ›lat.

barvy

Jejich práce je nebaví nebo obor, který si ve Å¡kole vybrali. A je to způsobeno tímto systémem, ve kterém žijeme, tím neustále stejným stereotypem, který žijeme každý den. Lidi potom vÄ›tÅ¡inou ztrácí sílu a nadÄ›ji, ztrácí mít zájem o jejich hobby. A to je podle mÄ› Å¡patnÄ›, myslím si, že každý ÄlovÄ›k by mÄ›l mít nÄ›jakého koníÄka, aby ten stereotyp troÅ¡ku rozvířil, mÄ›l troÅ¡ku chaos v tom životÄ›, protože potom budete mít chuÅ¥ žít. SkvÄ›lým koníÄkem je tÅ™eba umÄ›ní. Malovat si jen tak na plátno pocity a emoce, které zrovna cítíte. Číst nebo skládat básnÄ›, které se jednou odvážíme odrecitovat svým nejbližším. Ta svoboda a nová energie vás úplnÄ› nabije na další dny, které nastanou. Já ráda jezdím na kole.

malování

PÅ™es zimu to nejde, jenom na jaÅ™e a v létÄ›, jeÅ¡tÄ› když je teplejší podzim. Vzato v zimÄ› se cítím úplnÄ› unavená a vyÄerpána. To je tím, že na kole jezdit nejde. AÄkoliv když zaÄne být hezké poÄasí, tak ihned vyrážíme na kolo a ta projížÄka lesem mÄ› vždycky tak nabije novou energií, že mám radost a znovu chuÅ¥ do toho života. Každé ráno mám chuÅ¥ znovu vstát z postele. A pÅ™esnÄ› tohle to by mÄ›l zažívat každý ÄlovÄ›k, protože když se postupnÄ› nebudeme nabíjet novou energií, tak budeme neustále zapÅ¡klý tou starou a budeme protivný. Proto bych ráda vyzvala každého ÄlovÄ›ka, který tohle Äte. NajdÄ›te si, prosím, váš nový koníÄek. Uvidíte, že budete bÄ›hem pár dní na jiné životní úrovni. Budete Å¡Å¥astnÄ›jší a veselejší.