Rubriky  Finance

Jaké jsou zásady investování


Mnoho lidí chce rozmnožit své peníze. A jednou z cest, jak toho dosáhnout, je i investování. To vÅ¡ak není tak snadné, jak by se mohlo zdát, a navíc pÅ™edstavuje znaÄné riziko. Snadno totiž můžeme o své peníze pÅ™ijít. Proto není na Å¡kodu si pÅ™ipomenout pár zásad, které je dobré dodržovat.

 

Tou hlavní je diverzifikace. Pokud své investice rozložíme do více fondů, pak pravdÄ›podobnost, že vÅ¡echny zkrachují, je skuteÄnÄ› minimální. Naproti tomu když vÅ¡e vložíme jen do jednoho, pak se vystavujeme mnohem vyššímu riziku. JistÄ›, výsledný výdÄ›lek sice nebude tak velký, avÅ¡ak ona bezpeÄnost za to rozhodnÄ› stojí.

 

investování peněz

 

Dalším pravidlem je pravidelné vkládání po menších Äástkách. Nevyplatí se investovat najednou vyšší obnos. Mnohem lepší je, pokud dáváte urÄitou menší Äástku každý mÄ›síc. Pamatujte, že by mÄ›la být taková, kterou můžete postrádat. Investice jsou totiž dlouhodobou záležitostí, a jako k takovým je k nim potÅ™eba pÅ™istupovat.

 

S tím souvisí i další bod, trpělivost. Jistě, může nás bavit sledovat vývoj cen akcií, avšak mějme na paměti, že je nutné uvažovat v dlouhodobém horizontu. Pokud například jeden z fondů, do kterého jsme investovali, prodělává, neznamená to, že bychom z něj měli ihned všechny peníze vybrat. Tím bychom byli ve ztrátě, což rozhodně nechceme. Pravidlem totiž je, že krátkodobý propad příliš neznamená, důležitý je dlouhodobý trend. A ten je pro laika poněkud obtížné hodnotit.

 

vývoj cen akcií

 

Také je nutné pamatovat, že se nejedná o peníze pro případ nouze. Pokud skuteÄnÄ› chceme tímto způsobem dosáhnout zisku, mÄ›li bychom je tam nechat co nejdéle, a nevybírat je pokaždé, když si chceme nÄ›co koupit nebo potÅ™ebujeme nÄ›co zaplatit. Když totiž zapoÄítáme i vÅ¡echny poplatky, pak by to bylo znaÄnÄ› kontraproduktivní.

 

V neposlední Å™adÄ›, pokud teprve zaÄínáme, pak se rozhodnÄ› vyplatí pomoc finanÄního poradce. Ten vám pomůže stanovit plán, který bude odpovídat vaÅ¡im přáním a možnostem, a také poradí, kam své peníze vložit. Díky tomu budete mít zisk mnohem jistÄ›jší.